Cam kết của công ty

Sứ mệnh của Ranvico là mang lại những điều tốt đẹp cho con người, vì vậy chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty.

Trong xu thế ngày càng phong phú và đa dạng về chủng loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và ngày càng phát sinh nhiều nhu cầu mới của xã hội, chúng tôi, bằng hiểu biết chuyên môn của mình, luôn xác định và theo đó phục vụ cho những xu hướng tiêu dùng tích cực của xã hội, tức là việc sử dụng sản phẩm đem lại lợi ích cho người dùng chứ không nhằm xúi giục tiêu thụ, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe cho cộng đồng với chi phí  hợp lý nhất.

Thiết lập RANVICO như một thương hiệu nhất quán giải quyết vấn đề sức khỏe của cộng đồng dựa trên khoa học,  khai thác sự giàu có của thiên nhiên để mang lại cho con người cuộc sống lành mạnh, và quan tâm bảo vệ thiên nhiên để cộng đồng được hưởng lợi chung.

Đảm bảo rằng mỗi nhân viên Ranvico ủng hộ mạnh mẽ lời hứa Ranvico vượt trên cả sự mong đợi của người tiêu dùng, mỗi lần và mọi lần . Không chấp nhận sụ kém cõi và cẩu thả.

Điều sâu sắc nhất là chúng tôi tin rằng sức khỏe của mọi người sẽ tốt hơn khi người ta tiếp cận được với sản phẩm tích cực và người ta hiểu biết rõ về sản phẩm  đang được sử dụng, nhờ đó tiết kiệm được nhiều tiền để trang trải cho các nhu cầu khác một cách lành mạnh.

Tôn trọng, hợp tác và sử dụng tài năng của mỗi thành viên trong gia đình RANVICO và các đối tác nơi sản phẩm Ranvico được phát triển , tiêu thụ , để mọi người cùng có xu hướng coi trọng sức khỏe và an toàn cho người khác, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp “ Ráng lên an toàn và sức khỏe của cộng đồng” như tên gọi Ranvico.