Logo công ty
 
 
Ranvico là công ty mới thành lập, với phương châm phục vụ xã hội với tất cả năng lực của mình và sẽ nhận được sự đền đáp từ xã hội. Tuy nhiên bước đường phía trước còn nhiều gian khó, cho nên chúng tôi hình dung mình đang trên 1 chiếc thuyền buồm vượt sóng, có những lúc thuận lợi nhờ gió xuôi chiều, sẽ có lúc gió ngược chiều chúng tôi phải chèo bằng tay. 
 
Và chúng tôi đặt biểu tượng của mình:
 
Chiếc thuyền
 

 
 Chúng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm những


  y nghia logo cty ranvico


Để mang lại cho bệnh nhân những
 


Cuộc rong ruổi sẽ rất gian nan nhưng chúng tôi vững tin rằng những đóng góp của mình sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, chúng tôi tâm niệm rằng khi con người còn có những vấn đề về sức khỏe thì chúng tôi còn phải đem tài trí để phục vụ con người.

Mỗi thành viên của Ranvico tự biết mình đang trên cùng chiếc thuyền buồm, đón luồng gió mát từ các thành tựu khoa hoc kỹ thuật tiên tiến của nhân loại, biến các thành tựu khoa học đó thành sản phẩm cụ thể để phục vụ tốt nhất cho con người tức là luôn tìm kiếm "Giải pháp mới" để mang đến cho người bệnh những niềm "hy vọng mới"
 
Chúng tôi tự động viên lẫn nhau  Ráng lên,  cộng đồng!

Trong tên gọi của cty Ran-Vi-Co